Prof. Dr. Osman ÇAKMAK
  09-01-2019 23:01:00

BİLİME DAYALI YERLİ ÜRETİMDE YÖK ENGELİ BEKLENEN/GECİKEN ÜNİVERSİTE REFORMU

12 Eylül Darbe Anayasası ile getirilen YÖK mekanizması ÖZerk ve özgür üniveresitenin önünde engel olarak duruyor.  Üstelik ülkemiz bilimini  Batının/dışarının taşeronu haline getiriyor. Üniversiteleri tek tipleştiriyor. 

Peki beklenen üniversite reformu niçin gecikiyor?

 Bu yazımda YÖK ile kurulan “sömürü düzenin” nasıl çalıştığını deşifre edeceğim.

Sonra da üreten ve ülkemize/insanımıza hizmet eden üniversiteyi anlatacağım.

İşleyen YÖK düzeni   her şeyin cevaplarının  öğretildiği eğitim ve sınav yapısı ile inovatif ve yenilikçi yapının, mucit düşüncelerin önünde en büyük engel olarak duruyor.

YÖK sistemi sınavlara ve diploma vermeye odaklanan  bir üniversite yapısı ortaya çıkardı.  Vakıf üniversiteleri ile yapının bozucu etkisi tavan yaptı.   

Bu YÖK düzeni ile gelişmenin öncüsü ve kalkınmanın motoru bir üniversite beklentisi hayal olmaktadır.

Acentecilik alabildiğine kolaylaştırıldığını, yerli ürün geliştirmenin önünde bin bir engeli gördüğünüzde bir çok yönden hür olamadığınızı, dışarıya sizi bağlayan görünmeyen bağlar bulunduğunu anlıyorsunuz. 

Önemli olan  hürriyetinizi kısıtlayan bu bağları görebilmek...

 Yerli ve milli olamadığınızda taklit ve kopya "karikatür taklit"leri her tarafı kaplıyor!  Her alanda dışarıya "bağlandığınızı" anlıyorsunuz. 

ÜNİVERSİTELERİMİZİ   TAŞERON HALİNE GETİREN MEKANİZMA

Her aklı başında ülke, üniversitelerde hocaların kariyerlerini, terfi etmelerini halka ve öğrenciye yapılan bilimsel fayda ve katma değere bağlar.   

Bizde   bu mekanizma tersine işliyor..

Oyuncunun hareketini oyunun  kuralları belirliyor çünkü.

YÖK ile kurulan oyunun kuralları şöyle işliyor:  

 Danışmanlık gibi, bir ürün geliştirme gibi, bir toplumsal projede çalışma  gibi hizmetler neredeyse  üniversitelerde yasak. Daha doğrusu akademik terfilerde bir değer ifade etmiyor.

Yabancı dilde bilimsel yayınlar her kademede her yerde birinci şart haline getirilmiş.  Akademik yükseltmelerde en önemli, hatta yegâne kriter bu.

İkinci olarak da “ders ücretli eğitim sistemi ile eğitim bir ranta dönüştürülmüş. Çok ders verince çok para kazanıyorsun. Topluma ve öğrenciye hizmetlerde yarış yerine  çok ders vermeye ayarlı negatif bir rekabet oluşuyor..

Bu yapı hocaları derslikliklerin duvarları arasına sıkıştırıyor. Eğitimi uygulamadan koparıyor.

O yüzden de hocalar, topluma ne veririm, sanayiye ne kazandırırımın derdinde değil. Harıl harıl İngilizce bilimsel yayın yapmanın dışında başka bir şeyle uğraşmaya vakit bulamıyor. 

Örneğin buluş yapma, buluşu patente dönüştürme,  ürün geliştirme, danışmanlık yapma, Türkçe kitap ve makale yazmanın bir değeri  yok yada çok düşük..  

 Bir kere daha tekrar edelim. Üniversitelerde her kademede ve aşamada “yabancı dille” yayın zorunluluğu ülkenin en stratejik değerli birikimi olan bilimsel araştırma sonuçlarının “bilimsel yayın” adı altında dışarıya transferi sonucunu doğuruyor. 

Onları patente ve faydalı ürüne dönüştürenler biz değil; Batılılar oluyor.

Bu mekanizma12 Eylül darbe anayasası ile yerleşmiş ve kırk yıla yakındır da bütün ağırlığı ile işliyor.

Peki neden kimse bunu sorgulamıyor?

YÖK ve Milli Eğitim alanında süregiden “uyutma politikalarının” sonucu… Her şeyin cevabının öğretildiği bu eğitim sisteminde kimse zaten soru sormaya ihtiyaç duymuyor ki…  

Akademik unvanların veriliş kriterleri tamamen vizyon ve misyonsuzluğu ve birimlerdeki başına buyrukluğu teşvik edici mahiyette. 

Akademik terfilerde hali hazırdaki münferit yayınların esas alınması, öğretim üyelerinin birimlerinden ve çevresinden kopukluğunun temel kaynağı oluyor zaten.

Yine tekrar edelim; İngilizce bilimsel yayın yolu ile dışarıya taşıdığımız şey, ülkenin en değerli varlığıdır. Patente, faydalı ürüne, inovatif ürünlere dönüştürülecek bilgiler, bilimsel yayın yolu ile dışarıya transfer edilmiş oluyor. Onları değerlendiren, yani patent ve faydalı ürüne dönüştürenler ise biz değil, Batılılar oluyor.

Ürettiğimiz patent sayısı ortada. Hâlbuki gelişmişliğin en önemli bir kriteri patent sayısıdır. Bilimsel makale sayısı değil! 

 Sorumlu, gerek akademik yükseltmelerde olsun, gerekse diğer değerlendirmelerde olsun, bilimsel yayın sayısını tek kriter haline getiren ve işleten mekanizma, yani mevcut YÖK sistemidir.    

Bu uygulamanın yıllardır değiştirilememesi düşündürücü değil mi?

Devletin, üniversitelerimize AR-GE amaçlı verdiği finans desteği (BAP ve TÜBİTAK proje destekleri vb.) çoğunlukla bilimsel yayın yapmakta kullanılıyor.

Söylediğimiz gibi bu yayınlardan faydalananlar, onu patente ve ürüne dönüştürenler Batılılar oluyor.

Bu  gidişatın durdurulması lazım.

BİLİME DAYALI KALKINMA

Örneğin Japonya’da, Almanya’da lisans öğrencisi bile araştırma ve proje konularını halkın sınai/kültürel/mali gerçek problemlerinden alıyor.

Biz neden kolaycılığa kaçıyoruz? Neden karşılığı olmayan tez ve projelerle uğraşıyoruz?

Ülkeler, bilimsel varlığı dışarıya transfer edilmesin diye kontrol sistemleri koyuyor.

Bakın, gerek Batı üniversite modellerini olsun gerekse  Japonya ve Kore’nin üniversite sistemleri olsun. Gördüğümüz şudur:  Hocaların performansı bilimsel yayınla değil, toplum sorunlarına bulduğu çözümler, uyguladığı eğitimin kalitesi ve yetiştirdiği öğrencilerle ölçülür.

Oysa biz çok iyi biliyormuşuz gibi, “yurt dışı” yayını, yayın kriterinde yurt içi yayından çok daha yüksek puanla ödüllendiriyoruz. Bu kendimizi inkâr gibi bir ucubedir.

Hepimiz biliriz ki, yurtdışına yayına yolladığımız makalelerden teknolojik verime dönüştürülebilecek evsafta olanlar editörlerce oyalanırken, ilgili patentleri o ülkelerdeki araştırmacılar tarafından alınır.

Aklı başında ülkeler tüm hatları ile bilimsel çalışmaları gerçek sorunlara odaklı (sınai, ekonomik, kültürel) yürütürler. Değil yüksek lisans ve doktora, lisans tezleri bile sektörün gerçek problemlerinden alınır.

Japonlar, Çinliler patentleri çoğunlukla kendi dilleri dışında bir dille yayınlamıyorlar ve patent yayım dili PDF değil JPEG olarak seçiliyor. 

Bu ülkelerde toplumsal karşılığı olmayan projeye devlet para vermiyor.

Düşünün ki siz on binlerce bilim adamı yetiştirmiş olun ve onlar size değil de yabancıya hizmet etsin. Türk firmalarına değil de Avrupa ve Amerika firmalarına çalışsın.

Olacak iş mi bu?

Bu  düzeninin kaldırıldığını  düşünün! Ülkenin makus talihi değişmeye başlayacak.  On binlerce ülkemiz bilim adamları  her biri bir köşede  memleket dertleri ile dertlenecek ve çözüm üretecek..

 Tüm tez ve projeler firmaların ve şirketlerin, devletin/ülkenin sorunları ile ilgili hale gelecek.  Her sahaya buluş ve yenilikler yağmaya başladığını göreceksiniz.  Dünya markalarımız  boy boy kendini gösteriyor… Katma değerli ürünlerle ekonomi kırılgan yapıdan dışa bağımlılıktan kurtuluyor.

Bunlar hayal değil…

O takdirde Ülkeye her alanda  bilimin iktidarı ve öncülüğünün geldiğini el yordamı ve göz kararı ile iş yapma devrinin, rant devrinin bittiğini; her alanda alanda kalite ve liyakat esas olduğunu göreceksiniz.

Çünkü bilimsel ve teknolojik bulguları ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme yeteneği ancak üniversitenin öncülüğü ile gelebilir. Bilimle kalkınma devrinin önü ancak bu  şekilde açılabilir. 

Sonuç olarak ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engelin mevcut YÖK düzeni olduğunun bir kere daha altını çizelim.  

YÖK, memleketin hayrına çalışan bir mekanizmaya dönüştürüleceği günü hasretle bekliyor.  

Bu konuyla alakalı başka bir yanlış uygulama ise yurt dışına doktora ve master için öğrenci göndermede yaşanıyor. Bu göndermede bir başıboşluk ve amaçsızlık var.

Konuya “yurt dışına niçin eleman gönderilir?” sorusuna cevap vererek başlayalım.

Kritik ve belli alanlarda, bizde olmayan yüksek ve ileri teknolojilerin ülkemize transfer edilmesi için değil mi?

Böyle bir amaç ve strateji olmadığı için yurda dönüş yapanlar en iyi bildikleri konularda araştırmalarına devam ederler.

Bunun anlamı şudur: Yayın yaparak yine yurt dışındaki yabancının zincirine yeni halkalar eklemeye devam edilir.

O kişiyi yurtdışına yollayan ülkemize ve fedakâr milletimize herhangi bir faydası olmaz. Üstelik ülkemizdeki stratejik bilgilerin dışarıya transferi devam eder.

MEMLEKETİN HAYRINA ÇALIŞAN  BİR YÖK SİSTEMİ HAYAL DEĞİL!

Bir kere bilimsel yayınların öncelikle Türkçe olması sağlanmalıdır. Devlet proje desteğini AR-GE çalışmalarından ekonomi, kültür, sınai alanlarında ve sorunlara çözüm üretecek reel karşılığı olanlara tahsis etmelidir. Akademisyen yayın yapsın, akademik terfi alsın diye değil. Ürün geliştirme gibi somut bir çıktısı görünmeyen bilimsel projelere destek sunulmamalıdır. Yayın yapmak, bir bilimsel çalışmanın amacı olmaktan çıkarılmalıdır.

YÖK ve üniversiteler kanununu hazırlayacağız. Hazırlarken de en önemli değişiklik unvan verilmesi sırasında uygulanan yeni kriterlere getirilecek: Doçentlik ve profesörlük gibi unvanlar verilirken   öğretim üyesinin bölümüne, kurumuna, yöresine ve tüm ülkeye verdiği hizmet, yetiştirdiği insanlar, kurduğu/oluşturduğu alt yapı ve bilim ekolü gibi gerçek bilimsel kriterler esas haline getirilmelidir.

Yüksek Öğretim Kanununda öyle değişiklikler yapmalıyız ki, her yıl üniversitede hocaların halka ve    öğrenciye ne verdiği sorgulanabilsin.

Bilimsel yayın yapmak, “amaç” olmaktan çıkarılmalıdır. Üniversite hocalarının asli görevi, öğrenci yetiştirmek ve bilimi öncelikle kendi toplumu ile paylaşımın esası haline getirmektir.

Özetleyecek olursak, Rahmetli Oktay Sinanoğlu’nun belirttiği gibi  derin güçlerin yada Amerika’nın üniversitelerin başına bela ettiği açıkca belli olan   YÖK sistemi  var. Bu sistem  akademisyenlerin ülkenin gerçek ve stratejik ihtiyaçlarına yönelik bilimsel çalışma ve araştırmalara karşı elini kolunu bağlamaktadır. Örneğin firmalara, piyasaya danışmanlık gibi görevler yaptığınız takdirde başınız belaya girebilir.  

Bu yüzden de kimse oturup sanayiye, kültüre ekonomiye, iş dünyasına faydalı; halkımızın derdine deva projelerde görev almak istememektedir.  

İfade ettiğimiz gibi,  bilimsel çalışma olarak,   yabancı dergilerde yayınlanmış makaleler önem ve öncelik arz etmesi ile  bir bakıma bu şekilde ülkenin stratejik bilgilerinin yurt dışına taşınması sağlanmaktadır.  

Bu yüzden de üniversitelerde yüzlerce binlerce tezler araştırmalar yapılıyor ama bunlar genelde sinai, ekonomik ve kültürel hayatımız ve geleceğimizle alakalı değil.

Düşünün ki bu  kadar üniversite ve on binlerce öğretim elemanı taşıyorsunuz ve onlardan istifade etmeyi bilmiyorsunuz.

Sonuç olarak, üniversite  ve bilime bakış açımızı değiştirecek yeni hareketlere ihtiyacımız var.   Kalkınmanın temelinde üretime dayalı eğitim ve buluş, yenilik, inovasyon bulunduğunu artık görmeliyiz.

 Artık TV kanallarımız bir mankenin hayatını önemsediği kadar bilimi ve araştırmayı önemser hale gelecek.  Medyamızı   bilim ve eğitim meselelerinin uzağında kalmamalı.

Yine bu yeni bakışla günümüz dünyasının  artık ikiye ayrılmış olduğunu  görmeliyiz.  Birincisi, icat ve yenilik yoluyla üretenler. Bunlar aynı zamanda bu şuura varamamış toplumların kaderlerine hükmetmekte ve onların sırtından geçinmektedir. İkincisi buluşların estirdiği rüzgârlara kapılıp oradan oraya sürüklenen, tüketen ve kopyalayan ülkeler.

Ülkemiz en başta da YÖK sistemi vasıtası ile   ikinci sınıfta kalan bilimi  kopyalayan ve sırtından geçinilen ülke konumunda bırakılmaktadır. Düşürüldüğü bu çukurdan çıkması için yapması gerekenler belli.  

Bunun da yolu en başta dikkatlerin  yanlış işleyen mevcut üniversite ve eğitim düzenine çevrilmesi gerekiyor.

DOĞRU ÇALIŞAN BİR  ÜNİVERSİTE İÇİN DOĞRU BİR  REFORM !

Üniversite reformu acil öncelik.. Şimdi   reforma esas olacak asıl dönüşümleri madde madde sıralayalım.

İşte  o esaslar:

1.   Her bir üniversiteye konumlarına ve güçlü olduğu alanlara göre ülkenin yeni genel hedeflerine bağlı araştırma konu ve görevleri verilmeli.  Ayrıca zihnî emek ve fazla fizikî yatırım gerektirmeyen dallarda da araştırma takımları kurulmalıdır. Örneğin tarımın, hayvancılığın canlandırılacağı yörelerdeki üniversitelerde moleküler biyoloji ile tohumculuğa, hayvan nesillerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir.

2.  Gerçek öğrenme, yaparak öğrenmedir. İnsan eksikliklerini yaparak ve araştırarak öğrenir. Bunun için dünyada artık AR-GE personeli olarak doktoralı elemanlar istihdamı yaygınlaşmıştır.   Ülkemizde AR-GE yaygın ve kazandırıcı hale gelirse fen ve teknik dallardan mezun olanlar iş bulmaya başlayacaklardır. Yeni sanayi dallarında üretim yapacak bölgelerde fizik, kimya, bilgisayar (yazılım ve donanım), mühendislik araştırma ve geliştirme merkezleri kurulmalıdır. Böylece, bu araştırma merkezlerinde yüzlerce doktoralı, masterli genç için toplu iş sahaları açılacaktır.

3.  Gelişmesini tamamlamış üniversitelerde tercüme merkezleri oluşturularak yabancı kaynaklar hızla Türkçeleştirilmeli, insanımıza yaygın bir şekilde kendi dilinde en yeni kaynaklara ulaşma imkânı sunulmalıdır. Teknoloji değişimi ve gelişimi büyük sürat kazandığından bilim ve teknoloji üretecek kurumlarımızın bu hıza yetişmesi için merkezi konumdaki üniversitelere bilgisayar ortamları, bilim ve teknoloji alanında kütüphaneleri kurulmalı. Dış ülkeler ile dinamik bağlar oluşturulmalı ve bu bağlar sürekli güçlendirilmelidir. Bir yandan da dışarıdaki beyin göçünü tersine çevirmenin yolları araştırılmalı, oradakileri ülkeye çekecek formüller geliştirilmelidir. Bir kısmından, kadrosu orada kalmak üzere kısmi statüde yararlanma yoluna gidilmelidir.

4.  Burs ve destek imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi halinde sadece yüksek lisans ve doktora değil, doktora sonrası çalışmalar da yaygınlaşacaktır. Araştırma merkezlerinin özel ve kamu iktisadi kuruluşlarıyla sıkı teması ve iş birliği geliştirilmelidir. Bu merkezlere alınacaklar şimdi olduğu gibi yeteneği belirleyemeyen ALES ve KPSS gibi test sınav sonuçlarına göre değil, bilim ve teknik alanlarda düşünebilme ve üretebilme yeteneklerine göre işe alınmalıdır.

5.  Akademisyenler hali hazırda “dosya yayını” yapmak gibi topluma faydasız çalışmalardan kurtarılıp onların, ülkenin sosyal, kültürel ve fikrî alanda güçleneceği öncelikli konularda araştırma yapmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

  • Bu yazı 779 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 26 17 2 7 41 13 58 +28
2 Galatasaray 26 15 4 7 55 27 52 +28
3 Beşiktaş 26 13 5 8 51 34 47 +17
4 Trabzonspor 26 12 7 7 45 36 43 +9
5 Yeni Malatyaspor 26 10 9 7 37 33 37 +4
6 Atiker Konyaspor 26 8 7 11 32 30 35 +2
7 Antalyaspor 26 10 11 5 29 41 35 -12
8 Çaykur Rizespor 26 8 8 10 37 33 34 +4
9 Sivasspor 26 9 10 7 38 39 34 -1
10 Kasımpaşa 26 10 12 4 44 48 34 -4
11 Alanyaspor 26 10 12 4 28 33 34 -5
12 Kayserispor 26 8 9 9 24 34 33 -10
13 Fenerbahçe 26 7 9 10 32 37 31 -5
14 MKE Ankaragücü 26 9 13 4 27 41 31 -14
15 Bursaspor 26 5 8 13 24 31 28 -7
16 Göztepe 26 8 15 3 26 34 27 -8
17 BB Erzurumspor 26 4 12 10 26 35 22 -9
18 Akhisarspor 26 5 15 6 27 44 21 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 12 9 2 1 22 7 28
2 Ümraniyespor 14 9 4 1 22 12 28
3 Denizlispor 13 8 2 3 24 9 27
4 Altınordu 13 7 2 4 24 9 25
5 Hatayspor 13 6 2 5 20 8 23
6 Balıkesirspor Baltok 12 7 3 2 16 11 23
7 Adana Demirspor 13 6 3 4 21 11 22
8 Osmanlıspor FK 14 7 6 1 17 14 22
9 Gazişehir Gaziantep FK 13 6 4 3 19 10 21
10 Eskişehirspor 14 5 3 6 17 17 21
11 Boluspor 13 5 4 4 16 12 19
12 Altay 13 5 5 3 16 12 18
13 İstanbulspor 12 5 4 3 19 20 18
14 Giresunspor 13 4 6 3 15 17 15
15 Adanaspor 13 3 5 5 16 15 14
16 Afjet Afyonspor 13 3 6 4 16 23 13
17 Elazığspor 13 2 8 3 13 21 9
18 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 6 32 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 14 11 1 2 37 10 35
2 Fatih Karagümrük 14 10 2 2 27 12 32
3 Tuzlaspor 14 10 3 1 33 9 31
4 Menemen Belediyespor 14 9 1 4 30 15 31
5 Sivas Belediyespor 15 8 3 4 27 19 28
6 Şanlıurfaspor 14 7 3 4 21 12 25
7 Bandırmaspor 14 7 4 3 21 15 24
8 Etimesgut Belediyespor 14 6 3 5 18 13 23
9 Pendikspor 14 5 3 6 20 16 21
10 Kırklarelispor 15 5 4 6 18 16 21
11 Kahramanmaraşspor 14 6 5 3 15 15 21
12 Zonguldak Kömürspor 14 5 4 5 12 12 20
13 Tarsus İdman Yurdu 13 5 4 4 22 23 19
14 Bak Spor 14 4 4 6 15 24 18
15 Fethiyespor 14 3 4 7 11 15 16
16 Tokatspor 14 4 8 2 13 17 14
17 Konya Anadolu Selçukspor 13 2 5 6 18 28 12
18 Darıca Gençlerbirliği 14 3 8 3 12 24 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 13 9 0 4 27 11 31
2 Hekimoğlu Trabzon 13 8 1 4 21 7 28
3 Nevşehir Belediyespor 13 7 1 5 28 13 26
4 Tire 1922 13 6 0 7 18 8 25
5 Ergene Velimeşe 14 7 4 3 20 13 24
6 Şile Yıldızspor 13 7 4 2 31 18 23
7 Karaköprü Belediyespor 13 7 4 2 23 14 23
8 Silivrispor 14 6 4 4 16 9 22
9 Artvin Hopaspor 13 4 2 7 11 7 19
10 Yomraspor 13 4 2 7 15 12 19
11 Kozan Belediyespor 13 4 2 7 13 11 19
12 Batman Petrolspor 13 5 4 4 12 14 19
13 Erzin Belediyespor 13 4 3 6 19 14 18
14 Erbaaspor 13 4 4 5 17 12 17
15 Gebzespor 14 4 5 5 15 13 17
16 Büyükçekmece Tepecikspor 13 5 6 2 14 15 17
17 Körfez Spor Kulübü 13 1 9 3 8 28 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/04/2019 Trabzonspor vs Antalyaspor
 06/04/2019 Alanyaspor vs Bursaspor
 06/04/2019 Sivasspor vs Kayserispor
 06/04/2019 Galatasaray vs Yeni Malatyaspor
 07/04/2019 Kasımpaşa vs BB Erzurumspor
 07/04/2019 Göztepe vs Akhisarspor
 07/04/2019 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 07/04/2019 Medipol Başakşehir vs Atiker Konyaspor
 08/04/2019 Çaykur Rizespor vs Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2019 Altınordu vs Osmanlıspor FK
 02/04/2019 Kardemir Karabükspor vs Adanaspor
 02/04/2019 Gençlerbirliği vs Boluspor
 02/04/2019 İstanbulspor vs Eskişehirspor
 03/04/2019 Balıkesirspor Baltok vs Giresunspor
 03/04/2019 Gazişehir Gaziantep FK vs Afjet Afyonspor
 03/04/2019 Hatayspor vs Elazığspor
 03/04/2019 Denizlispor vs Altay
 06/04/2019 Boluspor vs Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2019 Tokatspor vs Manisa BBSK
 03/04/2019 Anadolu Selçukspor vs Şanlıurfaspor
 03/04/2019 Darıca Gençlerbirliği vs Pendikspor
 03/04/2019 Fatih Karagümrük vs Bandırmaspor
 03/04/2019 Fethiyespor vs Kırklarelispor
 03/04/2019 Kahramanmaraşspor vs Zonguldak Kömürspor
 03/04/2019 Menemen Belediyespor vs Etimesgut Belediyespor
 03/04/2019 Tarsus İdman Yurdu vs Sivas Belediyespor
 03/04/2019 Tuzlaspor vs Bak Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2019 Körfez Spor Kulübü vs Batman Petrolspor
 03/04/2019 Artvin Hopaspor vs Şile Yıldızspor
 03/04/2019 Erzin Belediyespor vs Yomraspor
 03/04/2019 Karaköprü Belediyespor vs Silivrispor
 03/04/2019 Kozan Belediyespor vs Erbaaspor
 03/04/2019 Nazilli Belediyespor vs Hekimoğlu Trabzon
 03/04/2019 Nevşehir Belediyespor vs Gebzespor
 03/04/2019 Tire 1922 vs Ergene Velimeşe
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI